Ungvári Imre

nyugdíjas gyakorlógimnáziumi vezetőtanár

    1939. szeptember 14-én született Derecskén. Szülei tősgyökeres derecskeiek voltak, földműveléssel foglalkoztak. 

    Az általános iskolát Derecskén végezte, majd a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban folytatta tanulását. Érettségi után a debreceni Kossuth L. Tudományegyetem biológia, földrajz szakán szerzett tanári diplomát. Tanári pályáját a berettyóújfalui Arany J. Gimnázium és Szakközépiskolában kezdte 1964-ben. 1966-ban házasságot kötött Papp Ilona tanítónővel. 

Újfaluban tanított 24 évig, miközben igazgatóhelyettesként a levelező tagozatot vezette 1975 és 1980 között, majd 1980-ban a gimnáziumhoz tartozó Szabó Pál Kollégium vezetője volt 1983-ig. Elvállalta 1985-től 1995-ig Hajdú-Bihar megye és Debrecen város biológia szakfelügyelői, szaktanácsadói feladatot is. 1988-ban a debreceni Kossuth Gyakorló Gimnázium biológia vezetőtanára lett. Tanári pályafutása alatt 3 tankönyvet, négy munkafüzetet írt, és társszerzője volt egy háromkötetes gimnáziumi feladat-gyűjteménynek. Írásai folyamatosan jelentek meg szakmódszertani lapokban, melyet kísérletező, kutató, újító szándék vezérelt. Kiemelkedő szakmai munkájáért számos kitüntetésben részesült. 

2004-ben ment nyugdíjba. Önéletrajzában így ír erről a korszakról: 

 „Ma nyugdíjasként élek, és három hobbim köti le a napjaimat. Az egyik az élővilág, a város, az események fotózása, a másik a számítógépes klipek, összeállítások készítése és harmadikként pedig valamikori diákkori szerelmem a versírás. Ezeknek az ötvözésére, egységbe gyúrására pedig a számítógépes programokat használom. Ezek a ténykedéseim persze ma már csak a nyugdíjas létem „termékei”, és sohasem pótolják számomra a valamikori teljes életemet a TANÍTÁST.”

Az irodalom, az írás iránt való elkötelezettségét így fogalmazza meg:  „Már általános iskolás koromban többször megpróbálkoztam az írással, persze azok akkor még magukon viselték az életkorom tapasztalatlanságát és a kezdet nehézségeit. Azokat az írásaimat már régen elnyelte az idő. Magam sem tudom, hogy hol és mikor enyésztek el. A gimnáziumi éveim alatt (köszönhető kiváló irodalom tanáromnak Debreczeni Tibornak), miután önképzőkörbe is jártam újra elkezdtem írogatni, hol kisebb történeteket, hol verseket. Sajnálatos módon a nyugtalan életem következtében ezek is elkallódtak.  De megmaradt bennem az irodalom, az írás szeretete és megbecsülése.

    Napjainkban a Facebookon jelennek meg írásai, melynek bölcsője a szülőhelye: a Peckes és környéke. 2019-ben, életének 80. évében összegyűjtött írásait: Porban, napsugárban címmel könyvben jelentette meg. 

MŰVEI: 

  Bihari Füzetek 34. számában jelent meg 2011-ben: Biharban éltem én is címmel az írása.  

– Biológia, egészségtan: 9. A Pedellus Tankönyvkiadó Kft. gondozásában jelent meg 2002 és 2003-ban.

– Biológia, egészségtan 10, a Pedellus Tankönyvkiadó Kft. gondozásában jelent meg 2004-ben.                               

– Biológia: 10, a Pedellus Tankönyvkiadó Kft. gondozásában 2000-ben jelent meg.

További pedagógiai jellegű munkái: 

 Feladatsorozatok középiskolásoknak, Biológia II. o., III. o., IV. o. melyek a szegedi Mozaik Oktatási Stúdió gondozásában jelentek meg 1994-ben, valamint  Program és feladatrendszer a terepgyakorlatokhoz. A kiadvány Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány támogatásával készült 1991-ben. 

– Porban napsugárban: 2019-ben jelent meg magánkiadásban, az írója 80. születésnapja alkalmából.

– Írásai, video-klipjei elérhetősége: https://www.facebook.com/imre.ungvari.71

ÍRÁSAI: 

ELŐSZÓKÉNT – PORBAN, NAPSUGÁRBAN c. könyvemhez

SZÜLŐFÖLDEM

Apám igazsága

AZOK A GYÖNYÖRŰ ESTÉK? ÉJSZAKÁK!

AZOK A „NAGYUCCAI” JEGENYÉK!

KÉZ A KÉZBEN

(feleségemhez az ötven éves házassági évfordulóra)

ESTEFELÉ

AZ ÖREG VADÁSZ

A TERMÉSZETHEZ

MADARAK

EGY FÁRADT MADÁR

RÉSZLET A PORBAN, NAPSUGÁRBAN c. könyvemből

 SZÜLEIMRŐL, ROKONSÁGRÓL próza 

 II.  GYERMEKÉVEK, KÖZÉPISKOLA

Levél volt tanítványaimnak

Anyám mosolya

Az évek tovaszállnak!

Biharban éltem én is!

Ott születtem én

Társasház