Olajos István

Élete:

1966. március 29-én született Esztergomban. Középiskolai tanulmányait a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban végezte, majd a kereskedelem felé fordult szakmai érdeklődése.
E mellett azonban igyekezett kibontakoztatni és felhasználni élete során a kiemelkedő sokirányú képzettségét, tehetségét. Főleg a történelem, a hittudomány érdekelte és érdekli napjainkban is, amikor kora gyerekkorában megnyilvánuló irodalmi érdeklődésével párosulva születnek meg írásai.
1992-ben megházasodott, öt gyermek édesapja: Márton (1996), Laura (1997), Bernadett (2002), Bertalan (2010), és Helga Apolka (2012). 1998-tól a fejér megyei Kajászón él, ahol a helyi kiadványokban rendszeresen publikált. Napjainkban is az úti élményeit és mitológiai írásait veti szívesen papírra.
A Tanka János Irodalmi Körnek alapító tagja és a Ballai László író által szerkesztett Marczius Tizenötödike című történeti és kulturális folyóiratban rendszeresen publikál.

Önéletrajzát így fogalmazza meg:

CURRICULUM VITAE – ÖNÉLETRAJZ

I. SICUT ERAT IN PRINCIPIO (AMIKÉPPEN A KEZDETEKBEN VOLT)

1966. március 29-én születtem Esztergomban. Az irodalommal egészen korán élő kapcsolatba kerültem, hiszen Babits Mihály jó barátságot ápolt nagyszüleimmel, és esztergomi tartózkodásai során őket gyakran felkereste. Én természetesen már nem találkozhattam vele, ám szelleme tovább élt a falak között, és engem is már kisfiú koromban megérintett. Felcseperedvén Szent István városában végeztem középiskolai tanulmányaimat a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban, ahol az irodalom mellett elsősorban a hitbéli tudományok, a történelem és az idegen nyelvek iránt tanúsítottam érdeklődést. Az itt szerzett benyomások aztán életem további részeiben is elkísértek, bár végül a kereskedelmi pályán kötöttem ki, ahol német és angol nyelvtudásomnak köszönhetően elsősorban a külföldi kapcsolatok ápolásával bíztak meg. Budapesti cégeknél tevékenykedvén rengeteg új tapasztalatot gyűjtöttem, Európa különböző országaiban jártam, illetve ezekből származó emberekkel ismerkedtem meg. Akkoriban inkább versek faragásával próbálkoztam, ezek közül (szerencsére) nem maradt fenn egy sem, majd miután első görögországi nyaralásunk során életre szóló barátságot kötöttem az ókori mitológiával, a hexameterek és pentameterek világában kíséreltem meg feltalálni magam.

II. IUVENTUS VENTUS (FIATALSÁG – BOLONDSÁG)

1992-ben megházasodtam, öt gyermekünk született közülük Márton érkezett elsőként 1996-ban, akit sorrendben Laura 1997-ben, Bernadett 2002-ben, Bertalan 2010-ben és Helga Apolka 2012-ben követett. Továbbra is sokat utaztam, szenvedélyes érdeklődésem az ókori mitológia és történelem iránt, a természet szépségéhez, valamint a tengerhez való vonzódásom elsősorban a déli országokba csábítottak, de hivatalos, illetve magánútjaim során gyakorlatilag az egész öreg kontinenst bejártam. 1998-ban családommal a Fejér megyei Kajászóra költöztem, ahol egy idő után rendszeresen publikáltam a helyi kiadványokban, akkoriban elsősorban úti élményeimmel és mitológiai témákkal kapcsolatban. Szerepet vállaltam a közéletben is, ahol szintén lehetőség nyílt (most már inkább prózai) „művek” elkészítésére, különféle témákban írtam képviselői előterjesztéseket, már amennyiben ezek irodalmi alkotásnak tekinthetőek. Éltem a hasonló korúak megszokott világát, „kétfelé sántikálva”, ahogyan Illés próféta mondotta a népnek a Kármel hegyén. Eközben azonban egyre mélyebbre ástam magamat az üzleti életbe, aminek köszönhetően, bár gyökereimet sohasem veszítettem el, a pénznek, a saját sikernek és egyéb haszontalanságoknak túlságosan is nagy jelentőséget tulajdonítottam.

III. NON EST VOLENTIS, NEQUE CURRENTIS, SED MISERENTIS DEI (NEM AZÉ, AKI AKARJA, NEM AZÉ, AKI FUT, HANEM A KÖNYÖRÜLŐ ISTENÉ)

Valamikor a negyvenedik születésnapom után érkezett el az újabb változás, ahogyan ma divatosan mondanák: „személyiség-fejlesztésbe” kezdtem. Ösztönösen érezve, hogy valami nincs rendben, nemcsak a Bibliából, hanem más spirituális tanításokból is igyekeztem minél több információt meríteni. Végül újra látóterembe került többek között Jézus hegyi beszéde, illetve a Pál apostolnak a rómabéli hívekhez írt leveléből vett fenti idézet, és az anyagi világ mocsarába történő belesüllyedéstől egyre inkább megundorodván arra éreztem késztetést, hogy életmódomon radikálisan változtassak. Éveken keresztül kerestem új utamat, végül visszatértem a kereskedelemhez, ám immár egészen más mentalitással, és egy nagy vargabetű megtételét követően visszakanyarodva a Szentíráshoz végleg megtaláltam az Úr Jézust. Ballai László – aki kedves barátom és tagtársunk az irodalmi körben – megtisztelő felkérésére rendszeresen készítek írásokat az általa szerkesztett, Marczius Tizenötödike című történeti és kulturális folyóirat számára. Ezen kívül az elmúlt időszakban számos bibliai témájú cikket írtam, egyelőre csupán egy szűkebb kör részére. Célom, hogy lehetőleg hasonló gondolkodású emberek társaságában most már valóban és teljes egészében az Isten által rám bízott küldetést teljesíthessem, mindezt, részben legalábbis, írásaim által.

Olajos István

Írásai:

IRODALMI KÖR DERECSKÉN

NISI QUIS RENATUS FUERIT DENUO” – PÜNKÖSDI ÚJJÁSZÜLETÉS

Jobb velünk a világ!

Előadás az Ezüsthegyen

Emlékezés Hamvas Bélára

Városnapon – Derecskén

A Szeretettől a Szabadságig – Ógörög szavak értelmezése

Wass Albert emlékezete

A zsidók királysága

„Lant és Biblia, e két szent barát” – emlékezés Tompa Mihályra

Adjatok hálát az Istennek!

NE FÉLJETEK! I.

NE FÉLJETEK! II.

NE FÉLJETEK! III.

NE FÉLJETEK! IV.

OLTALMAZZÁTOK MEG MAGATOKAT A FARIZEUSOK KOVÁSZÁTÓL! V.

OLTALMAZZÁTOK MEG MAGATOKAT A FARIZEUSOK KOVÁSZÁTÓL! VI.

OLTALMAZZÁTOK MEG MAGATOKAT A FARIZEUSOK KOVÁSZÁTÓL! VII.

JÉZUS AKCIÓBAN – MÁRK EVANGÉLIUMA ALAPJÁN

Húsvét 2024 – A HEGYI BESZÉD BOLDOGMONDÁSAI VII. „BEATI PACIFICI, QUONIAM FILII DEI VOCABUNTUR”

Ostern 2024  – DIE SELIGPREISUNGEN DER BERGPREDIGT VII. – „BEATI PACIFICI, QUONIAM FILII DEI VOCABUNTUR”