Szőllősi Imréné Tóth Vilma

Szollosi-Imrene-Toth-Vilma

1950. április 18-án születtem Sárándon. Általános iskolát szülőfalumban végeztem, majd a derecskei Tótfalusi Sándor Gimnáziumban érettségiztem 1968-ban. 

Érettségi után Esztárban kaptam képesítés nélküli óvónői állást, majd átkerültem az általános iskolába tanítani. Munka mellett folyamatosan elvégeztem az óvónőképzőt Szarvason 1971-ben, aztán Jászberényben a tanítóképzőt 1974-ben, és azt követte a tanárképző főiskola Nyíregyházán, ahol  vizuális-kultúra, rajz szakos tanári oklevelet szereztem 1977-ben. 

1976-tól a Derecskei I. sz. Általános Iskolába – a későbbi József Attila Általános Iskolába – tanítottam végzettségemnek megfelelően, és párhuzamosan a helyi gimnáziumban kis megszakítással, és Hajdú – Bihar – megyei szaktanácsadói feladatot láttam el egy ciklusban. 

1989-ben és 1990-ben H-B-megyei pedagógiai innovációs pályázaton vettem részt, ahol III. helyezést értem el. Gyerekfoglalkozásokra írt nyertes pályázatom volt 1994-ben- Műv. és Szabadműv. Alapítvány –, és 1996-ban – Közoktatásfejlesztési Alap –. 

1971-ben férjhez mentem, férjem Szőllősi Imre matematika- kémia szakos tanár, Hajdú – Bihar – megyei kémia-szaktanácsadó, majd az általános iskola igazgatója volt haláláig (2000). Két gyerekünk született, Imre (1972) programozó, Szilvia (1978) régész, etnográfus végzettséget szerzett.  

Hobbim a szövés, festés, helytörténeti kutatás, könyv-írás, szerkesztés. 1992-94-ben a nádudvari Népi Kismesterségek Szakiskolájában szövés szakon végeztem, zsűrizett munkáim vannak. 

 1996-98-ban Mozgókép és médiaismereteimet és számítógép-ismereteimet bővítettem. 

Pedagógiai attitűdöm nyugdíjba vonulásom után sem hunyt ki. 2007-ben megalakítottam a Goblen Kört, 2009-ben elvállaltam a Derecskei Kézműves Kör vezetését, 2017-ben pedig megalakítottam a Tanka János Irodalmi Kört, elindítottuk a honlapunkat. 2002-ben szerveztem meg az Ügyes Kezek – ÜK – Tábort, majd 2005 óta a Természetbarát Tábort gyerekek részére, amely nyaranta napjainkig működik. 2020 nyarán Herceghalmon indult a”Mókus ecset” elnevezéssel a kis és nagy festők nyári kurzusa. 

2001 óta a Derecskéért Civil Összefogás Egyesület vezetőségének tagja – titkár – vagyok, és tagja a H.B. Megyei Karácsony Sándor Neveléstörténeti Egyesületnek. (Egy ideig a szerkesztő bizottság tagja).  Országos szinten a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének 1976 óta vagyok tagja, ezen belül a módszertani szakcsoport tagja voltam, ahol országos módszertani kutatásokat végeztünk, végeztem nyugdíjba vonulásomig. (2000. november 4-5-én a balatonfüredi Vizuális Konferencián előadó voltam alsós szekcióban). 

Mindezek mellett a helyi művelődési ház munkatársaival szoros kapcsolatban működtem a kultúra összes területén. Szakköröket vezettem – kerámia, szövés, festés – gyermek és felnőtt kiállításokat rendeztünk, pályázatokban dolgoztunk és dolgozunk együtt. 

A helyi DERMÁK Kht – Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ – gondozottjainak több, mint egy évtizedig koordináltam a szövő műhely munkálatait és felkérést kaptam a DERMÁK Kht. vezetőjétől a két havonta megjelenő úgynevezett: Morgó újság újságírói feladatainak ellátására, megszűnéséig. Ezzel egy időben bekapcsolódtam a Derecskei Hírek szerkesztőségébe, miközben folyamatosan gyűjtöttem a helytörténeti anyagot és 2007-től az összegyűjtött anyagokból megjelent az első könyvem, Derecske fénnyel írt történelme. 

Ars poetikám velem született: 
A lanyha szellő szeretnék lenni, 
mely a szárnybontogatók vitorláit kifeszíti, 
és a soha véget nem érő végtelenben a cél felé repíti.  

Elérhetőségek: 

2014-ben jelent meg saját honlapom: www.gyermekhangon.hu , majd 2017-ben indítottam útjára a Tanka János Irodalmi Kör honlapját:  www.irodalmikor.derecske.hu címmel.   

 MŰVEIM:

2006: 10 éves a Derecskei Kézműves Kör Szőllősi Imréné és Zöld Klára, Kiadó: Derecskéért Polgári Kör Egyesület, készült a Center- Print Nyomdában Debrecen, 2006. Angol fordítás: Dr. Szentesi Veronika, német fordítás: Nelke Inge és Elke. 

2007: Derecske története képekben – Fénnyel írt történelem . Szerkesztette Szőllősi Imréné, a fotókat feldolgozta Rékasi Attila, angolra fordította Dr. Szentesi Veronika. Felelős kiadó: Szőllősi Imréné Derecske. Készült a debreceni Center Print Nyomdában, felelős vezető: Szabó Sándor. 


2008: Szülőhazám Derecske, Tanka János (1908 – 1992) élete és versei.  Készült a debreceni Center Print Nyomdában, felelős vezető: Szabó Sándor.

2011: Tanka János: Gyermekhangon – verses könyv és kifestő. Készült a Kaligráf Nyomdában Debrecenben, 2011-ben.  Felelős kiadó Szőllősi Imréné sz. Tóth Vilma, nyomdai vezető: Badarné Futó- Tóth Andrea. A rajzokat készítette Zákány Marianna.

2012: Az Úr a béke – Tanka János versei Készült a Kaligráf Nyomdában Debrecenben, 2012-ben, Felelős kiadó Szőllősi Imréné sz. Tóth Vilma. 

2016: Derecskei irodalmi breviárium: Szerző, szerkesztő és kiadó Szőllősi Imréné Tóth Vilma, kiadja a Center Print Nyomda Kft. Debrecen, 2016. 

2020: Hangyától a Hangyáig – Kiadja: Múlt a jövőért Alapítvány Derecske. Felelős kiadó: Gulyás Imre a Derecske COOP Zrt. és az alapítvány kuratóriumának elnöke, Center Print Nyomda Debrecen, 2020. 

2022: Mint puzzle darabok – versek – Magán kiadásban jelent meg 81 oldal terjedelemben, készült: Center-Print Nyomda Kft. Debrecenben.

2024 február 8.
ÍRÁSAIM- VERSEK:
Mint puzzle darabok
A nagy karmester
Ablakom előtt búsan ballag
Ady után szabadon
Akkor, mikor …
Jer művészet!
Szülőföldemen Petőfi Sándor után szabadon:
Pszt!
Sáránd felé mutat egy csillag
Szóljatok helyettem