K. Németh András

k.nemeth.andras
Fotó: Retkes Tamás

régész, helytörténész, történész 

1976. augusztus 3-án született Szekszárdon, Tanka Zsuzsanna és K. Németh Géza gyermekeként. Nagyapja Tanka János tanárköltő volt, gyermekkori nyarait nagyszüleinél töltötte Abán.

1994-ben érettségizett a budapesti Baár-Madas Református Gimnáziumban. 2001-ben történelem szakos tanári diplomát szerzett a Károli Gáspár Református Egyetemen, régészdiplomát pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2006-ban doktorált középkori régészetből. 2010-ben a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen elvégezte a teológia minor szakot.

2002 és 2010 között a paksi Városi Múzeumban dolgozott régészként, 2012-ig a Simontornyai Vármúzeumot vezette, 2013-tól Szekszárdon, a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban régész, tudományos titkár.

Több könyvet, számos tanulmányt írt Tolna megye középkori történetéről és régészetéről, a Tolnai megyei régészeti kutatások történetéről, középkori templomkutatásról, tájrégészetről, valamint szülővárosa, Tamási történetéről. Közel húsz múzeumi, helytörténeti kiadványt szerkesztett, köztük Tanka János hadifogoly-visszaemlékezéseit. Szabadidejében nagyapja irodalmi hagyatékának feldolgozásával is foglalkozik. 

Kitüntetései:

Wosinsky Mór-emlékérem, 2005 (Wosinsky Mór Megyei Múzeum)

Podmaniczky-díj, 2006 (Város-és Faluvédők Szövetsége/Hungaria Nostra)

Hadtörténeti Múzeum Aranyérme, 2010 (Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

Dombóvár Város Elismerő Oklevele, 2011 (Dombóvár Város)

Kubinyi András-díj, 2012 (Kubinyi András Középkortudományi Alapítvány)

Bolyai-plakett, 2016 (Bolyai János Ösztöndíj Kuratóriuma)

Főbb munkái:

Tanka János: Hadifogságom. Székesfehérvártól Obojanig. Szerkesztette, jegyzetekkel és szómagyarázattal ellátta, az utószót írta K. Németh András. Aba 2008.

„Muzsám igen-igen szomjazik…” Sinka István két levele Tanka Jánoshoz 1954-ből. Hitel 17 (2004) 10. sz. 60–65.

Száz éve született Tanka János tanár-költő, Aba helytörténeti krónikása. Honismeret 36 (2008) 1. sz. 12–14.

„Szeretnélek most karon fogni,/ s megindulni veled a ködben”. Fekete István és Tanka János abai tanár-költő irodalmi kapcsolatai. Vár 6 (2010) 2. sz. 127–135.

Internetes elérhetőségek:

https://wmmm.academia.edu/Andr%C3%A1sKN%C3%A9meth
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10000552

 Részlet a Hadifogságom. Székesfehérvártól Obojanig című naplóból:

41-42. oldal: Slanovice…

101-102. old: Az oroszoknak annyira tetszett …

157-158. oldal: No, végre készítgettek bennünket a hazamenetelre …

166-167. oldal: S várt az anyám, …