Surman László

Surman László 1973-ban született Békésen. Felesége Lelóczki Hajnalka, és egy gyermek, Dóri édesapja. Általános iskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd 1987-től a Békéscsabai 611-es számú Alfrédó Lima Szakközép és Szakmunkásképző Iskolába került, ahol karosszérialakatos és láng-ívhegesztő szakmát szerzett. 1992-ben megkapta a sorkatonai behívót a Szegedi Török Ignác Laktanyába.

1994-ben leszerelését követően a Securicor Hungary Kft-nél fegyveres személy-és vagyonőr, valamint pénzszállító.

Itt kezdett el versírással foglalkozni. Sok segítője és támogatója lett hamar költői tevékenységének, így 1998-ban a Tevan Kiadó gondozásában meg is jelenhetett első verses kötete Sóhajok címmel.
2000-ben új feladatra kapott felkérést. A Békés megyei Munkaügyi Központ „Roma Start” című programban „roma-foglalkoztatás szervező menedzser” feladatot látott el.
2003-ban létrehozta a Kistérségi Roma Integrációs Irodát, melyet 2005-ig vezetett.
2004-ben az érdekképviselet területén folytatott munkásságát Magyarország Kormánya államtitkári kitüntetéssel ismerte el.
2005-ben Surman László csatlakozott a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány-misszióhoz, ahol teljes szemléletváltozáson ment keresztül. Ráébredt, hogy a társadalmon belül sokkal súlyosabb és mélyebb problémák vannak, amiket immár nem lehet felületileg kezelni.
2006-ban ismét cigány kisebbségi önkormányzati képviselői mandátumot szerzett, azonban már nem Békésen, hanem Csorváson. Tagja lett az újonnan létrejövő Békés Megyei Cigány Önkormányzatnak is, ahonnan 2008-ban, lelkiismereti okokból lemondott erről a képviselői megbízatásáról. Ekkor fogalmazódott meg egyik fő irányelve, amely élete egyik mozgató rugója lett:

Az emberek gondolkodását és életvitelét, kizárólag a Krisztusba vetett hit tudja végkép megváltoztatni”

2008-ban sikeres érettségi vizsgát tett a Budakalászi Kölcsey Ferenc gimnáziumban, majd ezt követően jelentkezett a Pünkösdi Teológiai Főiskolára, ahol 2015. június 17-én teológus-lelkész diplomát szerzett.
2016. augusztus 28-tól az Eleki Pünkösdi Élim Gyülekezet felavatott lelkésze.
2016. december 20-án a Békés Megyei Önkormányzat által alapított „Nemzetiségi díjjal” tüntette ki a nemzetiségek kultúrájának, nyelvének, identitásának megőrzésében és fejlesztésében kiemelkedő tevékenységéért.
2018. szeptember 14-én ismét felvételt nyert a Pünkösdi Teológiai Főiskola MA Keresztény szemléletű coaching szakirány képzésére.

Jelenleg a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány-misszió vezető-presbitere. Egyházi szolgálata kiterjed Békés, Csongrád, Szolnok és Szabolcs megyékre.

Legtöbbet idézett gondolata:

A gyenge lelki beteg ember mások megalázása által akar erősnek látszani. Az erős, egészséges ember azonban felemel másokat”

Kötetei:
Surman L.: [1998] Sóhajok. Békéscsaba, Tevan Könyv Kiadó (grafika: Várkonyi János). ISBN 963 7278 32X TE 126
Surman L.: [1999] Átutazás. Békéscsaba, Tevan Könyv Kiadó (grafika: Várkonyi János). ISBN 963 7278 53 2 TE 144
Surman L.: [2000] Arcomon titkos írás. Szerzői kiadás (grafika: Labanczné Milák Brigitta). ISBN 963 640 779 7
Lakatos Gy. – Labacz J. – Vagyon R. – Surman L. [2001] S megszűnik a csönd. Békési Roma Költők Antológiája. (grafika: Labanczné Milák Brigitta). ISBN: 963 00 6810 9

Köteteinek bemutatása:

1998-ban a Tevan Kiadó gondozásában meg is jelenhetett első verses kötete Sóhajok címmel.

A könyv hangvétele és beköszönő verse, meghatározza az egész lírai gyűjtemény hangulatát, hiszen a kötet megjelenése előtt néhány héttel, 1998. július 8-án a születésnapján veszítette el példaképét, Surman Lászlót, az édesapát. Ezt írja Kántor Zsolt költő, igazgató: „Tragikus opusok gyűjteménye e könyv, katartikus pillanatok izzanak fel a mondatok mögött. Az élet megpróbáltatásai alakítják karakterré az embert, ezt sugallja Surman László sorsa. S ezt üzenik vívódó versei.”

1999-ben látott napvilágot, újabb verseskötete szintén a Tevan Kiadó gondozásában, Átutazás címmel.

Ez a könyv az előző kötethez képest egységesebb, érettebb. A sötét tónusú hangulatokat felváltja a tűnődés, a fényekkel teli reflexió. A tragikus történések mögött megpillanthatjuk az örömöket, s azt a fajta reménységet, ami erőt ad az élet nehéz napjain” –írja róla Kántor Zsolt.

Még ebben az évben újabb kötete jelent meg szerzői kiadásban, Arcomon titkosírás címmel.

2001-ben S megszűnik a csönd címmel jelent meg a Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat gondozásában egy antológia.

Az antológiának nem csak társszerzője, hanem szerkesztője is. Hevesi József a következő ajánlással bocsájtja útjára e kötetet (részlet): „… életérzéseiket egy idő után, többnyire felnőtt emberként versé formálták, versbe foglalták elsősorban magukat. Ezek az érzések mindegyiküknél mások, még akkor is, ha van közös is bennük: a megértés, az elfogadás vágya a lappangó, de tetten érhető félelem görcse a sötéttől való távolodás, az egyetemeshez tartozás reménye, egy kicsit az álmok, a hit harmóniájában élés…”

2014-ben válogatott verseiből CD hangfelvétel készült a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány-misszió gondozásában, melynek címe „Emlékezz!”

A költőnek a honlapra feltett írásai szabadon felhasználhatók a szerző neve alatt.

Művei:

A verebek fészket raktak a holdüregekbe

S az ember megfordult

Elhalkul

A mennyei forrásnál

Szeretnélek

Kézenfogva

Akarom, élj! című kötetből apeva versformák

AKAROM, ÉLJ! Című verseskötet verseiből válogatva: Haikuk

Akarom, élj! című kötetből szabadversek

Akarom, élj című kötet tanka versformában írt versei