Kiss Áron

Élete:

1931. február 5-én született Derecskén. Elemi iskoláit itt végezte, Nagy Margit tanító és Hamvas József tanár úr keze alatt.
Szülei Kiss Áron és Porkoláb Róza egyszerű becsületes dolgos emberek voltak.

Négy elemi után polgári iskolába járatták. A polgári iskola befejezése után az 1944-es háborús időszakban beteg édesapjának segített a gazdálkodásban.1952 februárjától munkaszolgálatra hívták be, ahol 1954 júliusáig több, mint két évet töltött el. Részt vett budapesti építkezéseken, mint például a pénzügyminisztérium épületének építése, Miskolcon állami gazdaságban, a vasgyárban, Diósgyőrben kohó építésénél, majd Edelényben a bányában dolgozott. Átélte a II. világháborús borzalmakat, melyet nem lehetett kitörölni emlékezetéből

1956-ban esküdtek a szintén derecskei születésű Móré Piroskával. Gyermekei: Piroska (1959 – ) és Erzsébet (1963 – ). A Tsz megalakulásával a növénytermesztésben, majd állattenyésztésben dolgozott nyugdíjazásáig.

A 11. debreceni Simonyi Napok keretében megrendezett „Katonatörténetek Hajdú-Biharból és a régióból” irodalmi pályázatra beadta visszaemlékezését Így láttam 12 évesen címmel, melyet emléklappal jutalmaztak.
Ez előtt és azóta is egyre írogatja emlékeit. A Világosság című egyházi lapban jelennek meg versei. Verseihez a haza, az életet adó termő föld szeretete adja az ihletet.

—————————————————————————————————–
Művei:

Az Ingyen kapott ajándék című verseskötete 2014-ben jelent meg magánkiadásban.

—————————————————————————————————–

Ha az Isten is megsegít című prózai munkája 2017-ben jelent meg nyomtatásban, magánkiadásban.

—————————————————————————————————–

Versek:

Magyar puszta

Derecskei országzászló

Derecskei ménes

Nem volt gyermekkorom

INGYEN KAPOTT AJÁNDÉK című verseskötetéből a természet- és a munka szeretetéről szóló versek