Útitársamhoz

Poros, vén útjaid szelíd kanyargása,
Hullámzó mezőid esti sóhajtása.
Kertjeid madárdal-járta ragyogása,
Nádasok rigóktól zengő dalolása.
Haza csörtető csürhének vályúra vágyó rohanása,
Nyikorgó szekeret húzó patáknak ütemes kopogása.
Villámot szóró nyári zivatar árkokat töltő hömpölygése,
Mezítlábas gyalogút ürgelyuk- fúrta döccenése.
Útszéli pipacsok szélfútta libbenése,
Zúgó erdőid avarának ropogó zizegése.
Bodzaillattól édes szellő simogatása,
Sárgarigó-rejtő csalitok fuvolája.
Régi útjaid tócsáin fények csillanása,
Bokrok sűrűjébe őzek illanása.
Kertekben diófák árnyas szendergése,
Kapás öregeknek vidám nevetése.
Akácfáknak lombja közt fészek keresése,
Mézillatú rétjeid nyúljárta remegése.
Frissen fejt tehéntej habjának susogása,
Megfáradt öreg csűr magába roskadása.
Megriadt gyöngytyúkok háborgó rikácsolása,
Fülemüle dallal ébredő Nagyszőlő- gerággya.
Vályogvető vizeid nevető fecsegése,
Öreg kertjeidben elhullott dió keresése.
Tikkasztó nyári melegek vércsevijjogása,
Ködülte ligetek mélabús varjúkárogása.
Füstízű ködöknek bágyadt gomolygása,
Erdőszéli dögnek nyers kipárolgása.
Megfáradt életek őszi számadása,
Elhaló jajoknak szívbe markolása.
Templomharangoknak néma hívogatása,
Szívemben szunnyadó édes altató dúdolgatása.
Kiserdő tisztásán vén tölgyfa körbeölelése,
Fecskefészekből fiókák kirepülése.
Trágyaillatú ólak, boglyák verejtéke,
Szikkadt barázdák szélfútta temetése.
Könnyáztatta sírok csöndes bejárása,
Nyári eresz alatt eső dobolása.
Muskátlis ablakok éneklő ragyogása,
Gyermekszerelmeknek fel- fellobbanása.
Ünnepbe öltözött anyókák templomba csoszogása,
Kuruttyoló békák éji dalárdája.
Szőlősoroknak katonás menetelése,
Szemért a porban verebek verekedése.
Rezgő levelű nyárfasor csendes muzsikája,
Viharban tűrő ágaknak földig hajolása.
Rég elmúlt szüretek borízű adomája,
Csőszkunyhó hosszú bajuszos gazdája.
Bornyú- zug enyhének hívó csalogatása,
Szalányos- erdőnek titkos barangolása.

Fáról pottyanva sírás fojtogatása,
Szerető jó anyám aggódó vigasztalása.
Útszéli kaszálás acélos pengetése,
Nyárvégi zivatar morajló jégverése.
Faluvégen legelő tehenek jámbor szelídsége,
Kisült pogácsa illatának orrbizsergetése.
Tovatűnt bölcsőmnek lágy ringadozása,
Elillant gyerekkor fel-fel- buggyanása.
Istentől megáldott ajándék tőled ez, Derecske!
Földi utamnak hűséges, régi társa.