Valahol mégis sír egy kis gyerek

Istenem!
Három évszázad eltelt,
hogy visszatérhetett
katolikus néped e vidékre!
Hála néked, hogy Szűz Mária,
Magyarok Nagy Asszonya
fohászunkat meghallgatta,
mert Tenálad szava nagy.
Elődeink nyomában botorkálunk,
ha nem küldesz pásztort utánunk.
Istenem!
Te visszahívtad elfáradt szolgáidat.
Könyörgök, adj újat, ki nálunk szolgálhat!
Nem volt sosem ily elhagyatott templomunk,
mindig volt nekünk lelkipásztorunk.
Igaz, küldtél, vasár- és ünnepnapokra,
De hol a táplálék a hétköznapokra?
Istenem!
Tartsd életben e maroknyi sereged!
Jók leszünk, ígérem Teneked.
63 évet adtam én is a háromszáz évhez,
Had üljek oda ha lehet, az agapéhez!
„Katolikus vagyok, az is maradok,
Hitemet megvallom, életben – halálban megtartom.”-
Így tanultam valaha.
Ámen.

  1. ápr. 20.