Mit jelent ma hazafinak lenni?

Mit jelent ma hazafinak lenni?
Nem lopni, nem csalni, nem hazudni.
Mit jelent ma hazafinak lenni?
Nem másokat eltiporni, nem megrágalmazni,
nem a gazdagságra törtetni.
Mit jelent ma hazafinak lenni? Éhesen is,
lerongyolódva is, állást elvesztve is,
havi kevés járadékból tisztességesen
e hazában maradni, és hinni, bízni, hinni,
nem elhagyni, csak ha szólít a „Teremtő”.
Mit jelent ma hazafinak lenni?
Nem eladni magunkat a jobblét reményében,
nem skizofréniát színlelni vagy leplezni,
nem babérokra törni!
Mit jelent ma hazafinak lenni?
Évtizedeken át elnyomott, szunnyadó
hitünket megvallani,
és szabadon gyakorolva tovább adni.
Mit jelent ma hazafinak lenni?
A sok kis „életképes magot”
biztató szavakkal „öntözgetni”, és nem
a földbe döngölni!
Ezt jelenti ma: hazafinak lenni!

A verset az Új Ember című újságnak elküldtem 2004. október 17-én.