Parti Zsolt

Élete:

1973-ban született Derecskén. Szülei, nagyszülei tősgyökeres derecskeiek. 

Általános iskolai tanulmányait a József Attila Általános Iskolában végezte, ezt követően a debreceni 108. számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben bútorasztalos szakmát tanult, majd a Péchy Mihály Építőipari Szakközép Iskolában faipari technikusi diplomát szerzett.    A családi hagyományok,- tradició – folytatója lett, amikor az asztalos szakmát választotta. Szakmájában dolgozott családi vállalkozásban. A versek, a széppróza iránti szeretete gyermekkorába vezet vissza. 

Finom lelki világa – ezt mint egykori tanára mondhatom – nem csak versben, de a fában rejlő szépség kialakításában is benne van. Fiatalkori és későbbi versei gyűjteményének a Rubató címet adta. 

Az Aposztróf Kiadó 2014-es irodalmi pályázatának legjobb művei közé beválasztott négy versét és jelen van a Derecskei Irodalmi Breviáriumban. 

A Tanka János Irodalmi Körnek alapító tagja. 

Önéletrajzában így vall önmagáról:

„1973-ban születtem Derecskén – erre nagyon büszke vagyok. Azóta is itt élek, és ha eljön az ideje – remélem minél később – talán itt is hajthatom fejem az örök megsemmisülés jeges párnájára. Asztalosként dolgozom. Ahogy Móricz Zsigmond írja:
„az asztalos a legfinomabb iparos. Az asztalos az mind művész. Van is az életükben valami bohémság. Műveltek, kifinomult ízlésűek, szeretik a szépet” Nem venném a bátorságot, hogy azt mondjam: én ilyen asztalos vagyok – de, hogy szeretnék ilyen asztalos lenni, azt bizton állítom! Gyermekkorom óta szeretem az irodalmat, különösen a verseket. Shelley szavaival: „…a költők, a világ el nem ismert törvényhozói.” Minden nemzeti túlfűtöttség nélkül mondom, a magyar szépirodalom páratlan szépségű! Nagy kedvencem Ady Endre, de Petőfitől Berda Józsefig, Áprily Lajostól Szép Ernőig, mindenkit szívesen olvasok.  Ifjúkoromban próbálkoztam a versírással, 19-21 éves koromban. Aztán felhagytam vele. Márai Sanyi bácsi meggyőzött:

„nem fontos, hogy te szövegezd meg a szépet és igazat, fontosabb, hogy megismerjed.”

Összegyűjtött verseinek azt a Címet adta: RUBATÓ és mottójául egy Babits idézetet választott:

„Csak én bírok versemnek hőse lenni,
első s utolsó mindenik dalomban:
a mindenséget vágyom versbe venni,
de még tovább magamnál nem jutottam.”
/Babits Mihály/

Az Aposztróf Kiadó 2014-es irodalmi pályázatának legjobb művei közé beválasztották A gyógyszer és a Rablelkek c. versét és a Szó-kincs című kötetben jelentek meg ezek a versek: l.:164. old.

Írásai:

A gyógyszer

Egyszerű vallomás

Rab lelkek

Szabad lélekkel

Akadályok

Búcsú a Nyártól

Hanyatlás

Igazat szólok

Képtelen

Megyünk a halálba

Porszemek

Szenvedésre ítélve

Tépelődés

Tűnődés

Képzelt interjú Széchenyi Zsigmonddal