Derecskei ménes

A derecskei szilaj ménes
Legel a nagy réten.
Csak egy ló van felnyergelve
S várja csikósának léptét.

Valamikor réges-rég
Jött a nagy vihar.
A szilaj ménes megvadult
S hazafelé indult.

Hiába vágtázott a ménes
Rászaladt a vasútra.
S Konyár felől jött a gőzös
Utolérte a szilaj ménest.

Lovak közé futott a gőzös
Elütötte a ménest.
Szegény lovak ott hevertek
A síneken feküdtek.

Szegény csikós csak nézte
Búsan könnyes szemmel,
Szíve majd meghasadt
Oda a gyönyörű ménes.