Lehunyt pillák vágyszőttesén

Borvörös mámorban ébredtem,
izzott a hajnal sejtelmes csendje –
csókod ízét még ajkamra mímelem,
édes cseppjei simulnak keblemre.

Álmomban itt járt a buja nyár,
pipacsok rózsálltak a kósza réteken,
ajkaddal éhed csillapítottad bőrömön,
s fűszálak pirultak szenvedélyeden.

Oh, merre jársz, Te kóborló kábulat,
hisz testemben a szerelem muzsikál!
Jöjj, éberen csitítsd e forró pillanatot –
szomjamat oltja ez isteni pohár!

(2021.)