Köszönet

Értéke van ma még
a lélektisztaságnak?
Behódolunk csendben
a világ zajának.

Elfáradt a sok szív,
elcsügged a lélek.
Oh, hol van a szeretet?
Elsorvadt az élet.

Hol van a bizalom,
a hit a Mindenségben?
Kevesen bíznak már
a Gondviselésben.

Teher hátán teher,
mázsás gondok súlya,
földig hajol az ember,
másik köti gúzsba.

Hol van a szabadság?
Hol az örök hála?
Nem hisznek többé
egymás szavába!

Gyötrő mindennapok,
szétzúzott idegek,
gazdag szegényt öl,
s uralkodik gyenge felett.

Drága Jó Istenem,
adj békességet;
nyugalmat, áldást
az emberiségnek!

Adj, kérlek igaz szót,
végtelen szeretetet;
megértést, türelmet,
elfogadást az embereknek.
Adj erőt, bizalmat,
Benned való hitet!
Mondd el, hogy szereted
minden gyermekedet!

Örök hálám vezet
mindennapjaimon,
Neked, Égi Atyám,
köszönettel tartozom!

2018