Hiszek …

Hiszek a szépségben, a szellem erejében,
a végtelennek tűnő messzeségben.
Hiszek a pillanatban, a pezsdítő dalban,
a változásban, a szabad gondolatban.
Hiszek mindenben, ami jó,
ami sokaknak fel sem fogható;
hiszem a boldogság szédítő mámorát,
nem őrzöm magamban a múlt sötét árnyát.
S hiszem, hogy a Földön érték a szeretet,
míg e világra születnek drága gyermekek.
Hiszem, hogy elmúlik minden gyötrelem,
messze száll minden keserű félelem.
Hiszem a szerelem emelő erejét,
embertársaim tiszteletét.

Hiszek a harmatos fűben, napsugárban,
minden földi és égi csodában,
a természet tiszta szépségében,
erdők mélyének nyugalmas csendjében.
Virágok bájában, bogarak táncában,
s a mezőn zengő tücsök szerenádban.
Hiszek az ég szikrázó kékjében,
s a hűsítő, simogató szélben.
Hiszek a madárban, ki nap, mint nap dalol,
énekét zenéli fáradhatatlanul.
Hiszek benned, ki egy vagy velem,
kivel osztozom e csodás életen.
Hiszem, hogy egyenlő mindenki és minden,
hogy Édesapánk a teremtő Isten.
S hiszem, hogy mindenki nemes céllal
született,
lelkében érzi az isteni rendet.
Midőn szívét szakítja temérdek teher,
a mázsás súly nem nyomhatja hitét el.
Tekintetét az égre emeli,
begyógyulnak az élet kegyetlen sebei.

Hiszek az ölelésben, a csókban,
az ígéretben, a kimondott szóban.
Hiszek a család szentségében,
szülők, nagyszülők vigyázó szemében.
Hiszek a testvérek szövetségében,
gyermekeink ragyogó tekintetében.

Hiszek a jövőben, és hiszek a múltban,
hiszek a jelenben, a mostban.
Hiszem, hogy belőlem indul az élet,
meglátok minden örömöt és szépet.

Hiszem a szellemet, az örök létet,
a nyugalmat, a békességet.
S látom a bajt is, a súlyos gondokat,
járom a sima és rögös utakat.

De nem feledem a Mindenség örök hatalmát,
az Univerzum bőséges jutalmát.
Elfogadom e csodás ajándékokat,
boldogsággal töltöm minden napomat.

2018