Versek a Hajnali lovak című verseskötetből:

Csak a szél 

Megint a szél, a déli szél 
hajamat tépi megcibál 
átbújik ázott ingemen 
utcákra bujdokolni űz 
nem enged megpihenni sem                                                                                  
csak kerget hajszol felkavar 
 megint a szél a déli szél 
vagy talán már nem is az 
hanem a megtagadott álmok 
kipukkant tervek akarat 
kudarcok keserű regimentje 
elszalasztott lehetőségek 
és az a felvállalt magány 
mely a hitemre kövesült 
hordom mint kemény csigaházat.

—– 

Téli verebek   

Felborzolt tolluk 
széttört márvány 
ülnek csupasz fa 
fekete ágán 
Összebújnak 
összebeszélnek 
akár piaci sorban 
görnyedt vének 
Iszonyú törvény 
kényszer-közösség 
ahol a lárma 
életre mentség 
Jaj a verebek 
csavargók rajban 
tört-tollú társak 
dacban jajban 
fagy-halálban 
sikoltásban 
társ-keresésben 
hiábavaló csipogásban 
melegítsetek 
didergésben 
fagyba fakuló 
szívverésben

—–

Megszökött karácsony 

Fújjátok el fenyőfán a gyertyát, 
világolnak háromágú fejfák, 
pislákolnak sárga-bőrű csontok, 
kárognak a szárnyatlan galambok. 

Angyalhajnak kibuggyant a vére, 
dobjátok a csillagot szemétre. 
Hasztalan hány szikrákat az ünnep: 
pásztorok csak káromkodni jönnek. 

Dünnyögöm csak magam a legendát, 
s megkarmol egy rácsnak felmeredt ág. 
Tömjén, mirha, arany, csalfa, gyáva, – 
fából van a három király lába. 

Papírlapon szánkózik az este, 
nincs szükségem többé kegyelemre. 
Hazudik a csingiling karácsony: 
a jászolból megszökött az álom. 

—–

Vásárfia 

Ez az álom eladó, 
egy forint az ára. 
Ki bámult még ilyen olcsó, 
szép vásárfiára? 

Ez a hit is eladó, 
két karél kenyérért. 
Két gyereknek ennyi kell csak, 
ha kínoz az éhség. 

Ez az élet eladó, 
nem kell érte semmi. 
Aki marad, próbáljon meg 
fagyon melegedni. 

Engem itt a homokon 
nyugovóra várnak, 
tépett szárnyam adjátok egy 
fióka-madárnak. 

Két gyermekem itt marad, 
ne bántsátok őket, 
hadd tartsanak tenyerükön 
májusi esőket. 

—–

Rokonok 

Most már a föld is rokonom 
anyámat befogadta 
Bebocsátottam gyökerem 
üreggé nyílt homokba. 

Lám így gyarapszik életem 
idefenn egyre fogynak 
kik arcom gyors váltásain 
kicsit elcsodálkoznak 

és egyre gyűlnek odalenn 
akik felnyúlnak értem 
s forog forog az életem 
holtak hűs tenyerében 

Ez végtelenné alakít 
szétszór térben időben 
föld szél fa felhő rokonom 
ismeretlenné nőttem

—– 

Önként a földnek 

Amíg valaki fiatal, 
nem korra – akaratra, 
mintha a fölzúgó szelek 
sodrásával haladna, 

Dávidként Fóliátokat 
céloz kaviccsal-kővel, 
oda se gondol: elkopik, 
megcsöndesül idővel, 

s leesik lendülő keze, 
elhallgat, összebékél, 
nem könyvet, sört, színházjegyet – 
házat vesz majd a pénzén, 

aztán a sűrű tél előtt 
megborzong, összegörnyed, 
lelkét a csöndnek adja meg, 
testét önként a földnek. 

—–

Honnan jöttél 

Honnan jöttél 
olyan mindegy 
Vért virágzik 
rongyos inged 
Ki kérdi meg 
milyen karddal 
hol sebezett 
milyen angyal 
Ki kérdezi 
az anyádat 
milyen földbe 
hova zártad 
Voltál harcos 
csodaváró 
kezedben egy 
sáros zászló 
voltál hívő 
víttál hadban 
verekedtél egymagadban 
Ki kérdezi 
hol a kardos 
s a derekad 
mitől hajlott 
Honnan jöttél 
ki se kérdi 
magadtól kell 
számonkérni 
azt is hova 
azt is merre 
Istennek itt 
nincs kegyelme 
Embereknek itt 
nincs egyebe 
csak a szíve 
meg a keze 
Honnan jöttél 
mit se számít 
csak juss el a 
jó halálig 
csak a zászlót 
el ne engedd 
mutasd fáknak 
fellegeknek 
mutasd annak 
aki nézi 
aki őrzi 
aki férfi 
aki ha hullsz 
tört füvekre 
rátakarja a szívedre.

—–
Lehetőség 

Ha volnának is bűneim, 
önnön magamnak megbocsátok. 
Halandó nem segít azon 
ha sorsommal vitában állok. 

A világ elrug, megtagad, 
nem engedi, hogy megismerjem. 
Hiába lobban gyertyafény 
istenek és világok ellen. 

Negyvenévesen már lehet 
egyedül lenni, hogy ne fájjon, 
és élni észrevétlenül, 
ahogy köveken él a lábnyom. 

Felröppenésem hasztalan, – 
legyőz az idő és a kétség. 
Magamba zárva hallgatom 
egy lehetőség szívverését. 

—–

Mint a rákot 

A gyöngeségem ismerem 
egész a bordacsontig. 
Belegörnyed az ember 
mielőtt meghasonlik. 

Elszalaszt szép szerelmet 
mert változtatni gyáva, 
s gurul feléje gyógyszerek 
glóriás karikája. 

A véleményét elnyeli, 
 s csak hiszi: belerokkan. 
Élni szeretne valahogy, 
akár megalázottan. 

A gyávaságom ismerem, 
megszoktam, mint a rákot, 
s a szégyenemmel szelíden 
naponta parolázok. 

—-

Zárva 

Leteszem rágott ceruzám, 
behajtom Kosztolányit. 
Az ablakon az éjszaka 
zajokkal zongorázik. 

Terveztem felhőkarcolót, 
de kunyhó lett belőle. 
Aszú gyöngyözik valahol, 
előttem csak a lőre. 

Csak kudarcaim száma sok. 
Idő, könyv, ablak zárva. 
Farkasok között védtelen 
csapdos csípős csalánfa. 

—–

A szél beszél 

A szél beszél a fákkal. 
Jó lenne hallani, 
mit mondanak az ágak 
nagy hullámzásai, 

a vadabb szárnycsapások 
mit rejtenek s takarnak. 
A szél beszél a fákkal, 
rázza a hideg gallyat. 

Ideges hullámzással 
reszket a fiatal fa, 
csak állni mozdulatlan 
vagy röpülni akarna, 

de gyökerei tartják. 
Lebegő remegéssel 
reszket, megdől, csapódik, 
így beszél a széllel. 

Aki a földből nőtt ki, 
marad a föld kötöttje, 
messzire szállni nem tud, 
hajlong hát mindörökre. 

—–

Hajnali lovak 

Hajnalban futnak a lovak 
felemelt fejjel a patakhoz 
úszik a sörényük – madárraj 
patájuk nyoma poros félhold 
prüszkölnek fújtatnak nyihognak 
orrukon habzik a varázslat 
a reggel robbanó ritmusa 
a fények gyújtogató tüze 
fekete gyöngyök nedvesednek 
szemük kagylóhéjába zárva 
visszaköszön a felkelő Nap 
testük gyönyörű ritmusának 

Aztán a porban meghajolnak 
ínyük a szürke vízbe mártják 
sörényük fáradtan leszáll 
eloszlik minden por mögöttük 
karcsú bokájuk megremeg 
és olyan mozdulatlanok 
mint kőbe dermedt szobrai 
valami ősi áldozatnak.

—–

Csak 

csak az utolsó fűzfaágat 
kapaszkodónak és reménynek 
a sárga aranyeső fákat 
s zöld kígyóim a venyigéket 

csak a málna szúrós bozótját 
búbos bankát ha ideröppen 
csak élni élni s megfogózni 
egy félmaréknyi sárga rögben

—–

Velem árva 

Elengedsz-e ha látod  
álmodok délibábot 
királylányt mesevárat
s hűlni hagyom a szádat 

Elengedsz-e hisz ebben 
a koldus-szerelemben 
olyan magadba lennél 
akár az elcseppent vér 

Engedj hisz úgyse máshoz 
költözöm a magányhoz 
s ki voltál velem árva 
bocsáss el árvaságra 

—–

Maradék lobogók 

    J. B.-nak ajánlom 

A Hold ma úgy világít, 
akár az isten arca, 
készülök az utolsó, 
végérvényes kudarcra. 

Felgyűlt erőmmel játszik 
pöttyös labdát a század. 
Szuronyok hegye fénylik: 
kortársakat kaszálnak. 

Most lennék férfikorban, 
de vad kamasz maradtam, 
táncol az ádámcsutka 
ünnepi forgatagban. 

Fél-öröm, fél szerelmek, 
fél-siker, félig-játék… 
Fehérebb csak hajam lett, 
feketébb meg az árnyék. 

Az éjszaka kitisztít, 
ablakhoz ág csapódik, 
lengetem egyszervolt hitem 
maradék lobogóit. 

—–

Fogadj fiadnak 

Fogadj fiadnak türelem, 
mert lettem olyan árva, 
mint megtagadott istenem 
csalánnal glóriázva. 

Leszek nyugalmas gyermeked, 
szófogadó és gyáva. 
Madárszárnyakból vetek 
ágyat is éjszakára. 

Emelnek vesszőt, botokat – 
szám, öklöm szűkre zárva, 
leszek a mindig okosabb, 
fütyülve bölcs vitákra. 

Fogadj fiadnak türelem. 
Tenyérrel üss a számra, 
ha megalázott életem 
mégis fölkiabálna.